سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
اداره کل اموزش و پرورش استان مرکزی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی در متوسطه اول و دوم

مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی در متوسطه اول و دوم در مورخ 95/2/6 روز دو شنبه در تمامی مناطق استان برگزار خواهد شد .

مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی در متوسطه اول و دوم در مورخ 95/2/6 روز دوشنبه در تمامی مناطق استان برگزار خواهد شد .